ROMAROSE enginyeria, duu a terme i dóna valor a projectes executius i bàsics, memòries valorades, estudis, legalitzacions i direccions d'obra en els següents camps:

- Instal·lacions solars tèrmiques.
- Instal·lacions solars fotovoltaiques aïllades.
- Instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa.
- Instal·lacions de calefacció amb Biomassa.
- Instal·lacions de climatització amb Geotèrmia.
- Instal·lacions de producció elèctrica amb mini eòlica.
- Instal·lacions d'enllumenat públic
- Instal·lacions especials (quiròfans, piscines, cpd's, ...).
- Instal·lacions industrials, domèstiques i comercials. (aigua, llum, gas, climatització).
- Instal·lacions de seguretat contraincendis.
- Instal·lacions mediambientals
- Aparells a pressió.
- Centres de transformació elèctrica.
- Legalitzacions d'instal·lacions
- Direccions i supervisions d'obra.
- Projectes d'edificació industrial.
- Projectes d'urbanització.
- Estudis tècnics (Sonometries, termografies, ...).
- Estudis de viabilitat.
- Estudis previs i avantprojectes.
- Peritatges i dictàmens d'instal·lacions.
- Valoracions i taxacions.
- Assessorament en instal·lacions.
- Assessorament en eficiència energètica.
- Certificació energètica d'edificis.
- Auditories energètiques d'instal·lacions de serveis públics i privats.
- Plans d'autoprotecció.
- Llicències ambientals.
- Llicències d'activitats.
- Serveis de prevenció de riscos laborals.
- Coordinació en matèria de seguretat i salut laboral.

ROMAROSE enginyeria s.l.p.