Missió: Aportar el valor afegit d'una enginyeria especialitzada en la prestació de serveis d'enginyeria civil i d'instal·lacions, que dóna resposta a les necessitats de cada projecte.

Visió: Desenvolupament tecnològic de la societat, prenent com a marc l'eficiència, les energies renovables, la sostenibilitat, la qualitat i la globalització.

Valors: Els valors de ROMAROSE enginyeria giren entorn al talent i al compromís dels seus professionals.

A més a més, hi ha aquests altres valors que complementen i que configuren el conjunt de ROMAROSE enginyeria:

- Esperit emprenedor,
- Optimisme, Ganes i Il·lusió,
- Innovació i Dinamisme,
- Compromís i Transparència,
- Propers i Flexibles,
- Autonomia i Responsabilitat.

Experiència:Un dels actius amb més valor és l'experiència dels professionals que composa ROMAROSE enginyeria, formant un gran equip interdisciplinari.

En el sector de l'enginyeria civil i d'instal·lacions per a la indústria, l'administració local, empreses instal·ladores, particulars i empreses del sector serveis, han participat de manera directa en la promoció, desenvolupament i construcció de diferents projectes.

ROMAROSE enginyeria s.l.p.